Systém řízení

Naše komplexní chápání kvality zahrnuje kvalitu našich výrobků, ochranu životního prostředí, šetrné zacházení se zdroji a bezpečnost a ochranu zdraví našich zákazníků, partnerů a zaměstnanců. Toto je základ našeho přetrvávajícího úspěchu v podnikání.

Náš integrovaný systém řízení je základem neustálého zlepšování našich služeb v těchto oblastech.

Jako společnost s globální působností si plníme svoji společenskou odpovědnost.

 

Systém řízení společnosti Alpha Verteilertechnik GmbH je certifikován podle následujících regulačních nástrojů:

DIN EN ISO 9001 Systém managementu kvality
DIN EN ISO 14001 Systém enviromentálního managementu
DIN ISO 45001 Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
DIN EN ISO 50001 Energiemanagementsystem
   
DIN EN ISO 3834-2 Požadavky na jakost svařování
DIN EN 15085-2 Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí