Compliance

Pod pojmem compliance chápeme dodržování zákonů, interních a externích předpisů a směrnic.

Etický kodex pro dodavatele společnosti Siemens

Společenská zodpovědnost je neoddělitelnou součástí strategie společnosti Siemens a přispívá k dlouhodobému úspěchu společnosti a našich obchodních partnerů s přihlédnutím na ekonomické, etické, společenské a environmentální aspekty v rámci našich obchodních aktivit.
Více informací naleznete na této adrese.

Compliance HelpDesk "Tell us"

Aplikace Compliance HelpDesk s funkcí "Tell us" umožňuje 24 hodin denně po celém světě nahlásit porušení platného práva nebo směrnic Business Conduct Guidelines skupiny Siemens
Funkci "Tell us" naleznete na této adrese.

Kontaktní partner

Compliance Ambassador společnosti Alpha Verteilertechnik GmbH
pan Walter Paul
telefon: +49 9971 394-195
Email: compliance@verteiler.com

 

Compliance