Compliance

Pod pojmem Compliance chápeme dodržování zákonů, interních a externích předpisů a směrnic.

Etický kodex pro dodavatele společnosti Siemens

Corporate Responsibility je nedílnou součástí strategie společnosti Siemens a přispívá k dlouhodobému úspěchu společnosti a našich obchodních partnerů, jelikož při svém podnikání zohledňujeme ekonomické, etické, sociální a ekologické aspekty.

Bližší informace naleznete zde.

Compliance HelpDesk "Tell us"

Compliance HelpDesk „Tell us“ umožňuje nahlásit non-stop po celém světě případy porušování platných zákonů nebo Business Conduct Guidelines skupiny Siemens.
Funkci „Tell us“ naleznete zde.

 

Kontaktní osoba

Compliance Ambassadorspolečnosti Alpha Verteilertechnik GmbH
pan Walter Paul
telefon: +49 9971 394-195
Email: compliance@verteiler.com

 

Compliance