Technologie/procesy

Společnost ALPHA Verteilertechnik GmbH zpracovává každý rok více než 7 000 t oceli.

V rámci našich procesů se cítíme být zavázáni dodržovat principy štíhlé výroby.

Naším základním principem je zabránit plýtvání, jako je např. nadprodukce, zásoby na skladě, přeprava, čekací doby, příliš vysoký stupeň technizace, dlouhé cesty, opravy a chyby.

Synchronizované výrobní procesy nepomáhají jen při zamezování plýtvání, ale i při snižování průběžných časů, zlepšování flexibility a přesnosti dodávky.

Filozofie procesu neustálého zlepšování (KVP) je základem našeho myšlení a jednání.

 

Schlepper